Ved at bruge denne side acceptere du samtidig Brugbarts og vores partneres brug af cookies.

Læs mere

Websikre Farver

216 websikre farver som kan bruges på ældre systemer og dårligere enheder.

Redigeret: 2012-04-09 20:52

De websikre farver består af 216 farver som med sikkerhed kan vises på ældre systemer - eller enheder som kun kan vise 256 farver.

Normalt skal man ikke tænke så meget over om en given farve kan vises - hvis endeligt en farve ikke kan vises, vil en browser normalt bare vælge den farve som er nærmest.

Bemærk. Der kan være forskelle imellem browsere, på hvad for en farve de så vælger i stedet.

Efter at hardwaren på computere er blevet bedre, er det ikke længere nødvendigt at begrænse sig til kun at arbejde med 256 farver - nyere enheder som ikke understøtter flere farver, bør der normalt ikke tages hensyn til.

Se også: Farver i HTML og CSS

Websikre Farver

Tabellen nedenfor inkludere HEX koden til de 216 websikre farver, sammen med et farve eksempel.

#ffffff #ffccff #ff99ff #ff66ff #ff33ff #ff00ff
#ffffcc #ffcccc #ff99cc #ff66cc #ff33cc #ff00cc
#ffff99 #ffcc99 #ff9999 #ff6699 #ff3399 #ff0099
#ffff66 #ffcc66 #ff9966 #ff6666 #ff3366 #ff0066
#ffff33 #ffcc33 #ff9933 #ff6633 #ff3333 #ff0033
#ffff00 #ffcc00 #ff9900 #ff6600 #ff3300 #ff0000
#ccffff #ccccff #cc99ff #cc66ff #cc33ff #cc00ff
#ccffcc #cccccc #cc99cc #cc66cc #cc33cc #cc00cc
#ccff99 #cccc99 #cc9999 #cc6699 #cc3399 #cc0099
#ccff66 #cccc66 #cc9966 #cc6666 #cc3366 #cc0066
#ccff33 #cccc33 #cc9933 #cc6633 #cc3333 #cc0033
#ccff00 #cccc00 #cc9900 #cc6600 #cc3300 #cc0000
#99ffff #99ccff #9999ff #9966ff #9933ff #9900ff
#99ffcc #99cccc #9999cc #9966cc #9933cc #9900cc
#99ff99 #99cc99 #999999 #996699 #993399 #990099
#99ff66 #99cc66 #999966 #996666 #993366 #990066
#99ff33 #99cc33 #999933 #996633 #993333 #990033
#99ff00 #99cc00 #999900 #996600 #993300 #990000
#66ffff #66ccff #6699ff #6666ff #6633ff #6600ff
#66ffcc #66cccc #6699cc #6666cc #6633cc #6600cc
#66ff99 #66cc99 #669999 #666699 #663399 #660099
#66ff66 #66cc66 #669966 #666666 #663366 #660066
#66ff33 #66cc33 #669933 #666633 #663333 #660033
#66ff00 #66cc00 #669900 #666600 #663300 #660000
#33ffff #33ccff #3399ff #3366ff #3333ff #3300ff
#33ffcc #33cccc #3399cc #3366cc #3333cc #3300cc
#33ff99 #33cc99 #339999 #336699 #333399 #330099
#33ff66 #33cc66 #339966 #336666 #333366 #330066
#33ff33 #33cc33 #339933 #336633 #333333 #330033
#33ff00 #33cc00 #339900 #336600 #333300 #330000
#00ffff #00ccff #0099ff #0066ff #0033ff #0000ff
#00ffcc #00cccc #0099cc #0066cc #0033cc #0000cc
#00ff99 #00cc99 #009999 #006699 #003399 #000099
#00ff66 #00cc66 #009966 #006666 #003366 #000066
#00ff33 #00cc33 #009933 #006633 #003333 #000033
#00ff00 #00cc00 #009900 #006600 #003300 #000000