Ved at bruge denne side acceptere du samtidig Brugbarts og vores partneres brug af cookies.

Læs mere

PHP Hvis, Ellers, Hvis ikke

Vejledning til PHP If Statements, også kaldet PHP Hvis Erklæringer på Dansk.

Redigeret: 2014-11-03 21:59

Hvis erklæringer, bedre kendt som If statements på engelsk, bruges til at tage beslutninger, baseret på om en betingelse er blevet opfyldt.

Oversat til dansk, kan de siges at tjekke om en given betingelse er blevet opfyldt, og så køre noget kode derefter.

PHP Hvis Eksempel

I nedenstående eksempel bruger vi rand funktionen til at generere et "tilfældigt" nummer, fra 1 til 2. Vi vil bruge dette nummer til vores Hvis erklæring.

<?php
$Nummer = rand(1, 2);

if ($Nummer == '1') { // PHP If Statement
 echo 'Nummeret blev 1';
} else { // PHP Else
 echo 'Nummeret blev 2';
}
?>

PHP Hvis Ikke

En anden nyttig erklæring, er hvis erklæringen. Den gør det muligt at eksekvere kode, hvis den, eller de givende betingelse'(r) ikke blev opfyldt.

<?php
$Nummer = rand(1, 4);

if ($Nummer == '1') { // PHP If Statement
 echo 'Nummeret blev 1';
} elseif ($Nummer == '2') { // PHP Elseif Statement
 echo 'Nummeret blev 2';
} elseif ($Nummer == '3') { // PHP Elseif Statement
 echo 'Nummeret blev 3';
} else {
 echo 'Nummeret blev 4'; // PHP Else
}
?>

I ovenstående eksempel kan vi nemt forudsige at nummeret vil være 4, derfor behøver vi ikke først at tjekke om nummeret rent faktisk også blev 4.

Flere tjek i samme Erklæring

Det er også muligt at angive flere betingelser i samme erklæring, sådan at samme erklæring både tjekker efter det ene og det andet.

<?php
$Nummer = 5;
$Bogstav = 'T';

if (($Nummer == '5')
 && ($Bogstav == 'T')) {
 echo 'Både nummeret og bogstavet stemte!';
} else { // PHP Else
 echo 'Der var noget som ikke stemte!';
}

?>

For at tilføje tjekke efter en trædie ting skal man bare tilføje et par ekstra parenteser, ligesom vist nedenfor.

<?php
$Nummer = 5;
$Bogstav = 'T';
$Ord = 'Brugbart';

if (($Nummer == '5')
 && ($Bogstav == 'T')
 && ($Ord == 'Brugbart')) { // PHP If Statement with multiple Checks
 echo 'Både Nummeret, Bogstavet, og Ordet matchede!';
} else { // PHP Else
 echo 'Der var noget som ikke matchede!';
}

?>

Forkortede hvis erklæringer

Forkortede hvis erklæringer, er ganske enkelt erklæringer uden de krøllede parenteser.

Det kan være nyttigt hvis man kun har en enkelt linje kode der skal køres efter en erklæring. Men det kan hurtigt give problemer hvis erklæringen bliver efterfulgt af kode, som ellers ikke skulle køres.

if ($Nummer == '1')
 echo 'Nummeret blev 1';
 /* Mere kode her */
 echo 'En masse tekst..'; // Vil også blive kørt.

For at inkludere en hvis ikke erklæring, tilføjes bare en else lige efter den første kode sektion.

if ($Nummer == '1')
 echo 'Nummeret blev 1';
else
 echo 'Nummeret blev ikke 1';

Kolon i stedet krøllede parenteser

Man kan også anvende kolon i stedet for krøllede parenteser, hvilket gøres på følgende måde.

if ($Nummer == '1'):
 echo 'Nummeret blev 1';
elseif ($Nummer == '2'):
 echo 'Nummeret blev 2';
elseif ($Nummer == '3'):
 echo 'Nummeret blev 3';
else:
 echo 'Nummeret blev 4';
endif;

Operateøre

Endeligt kan det være nyttigt at kende de forskellige operateøre, som kan bruges til at sammenligne værdier og variabler.

< Mindre end
> Større End
= Lig med
== Præcis Lig med
=== Præcis Lig med og samme Type (Streng, eller tal)
!= Ikke Lig med
<= Mindre end eller Lig med
>= Større end eller Lig med

Bemærk. Disse operateøre bliver også brugt af andre sprog.