Ved at bruge denne side acceptere du samtidig Brugbarts og vores partneres brug af cookies.

Læs mere

HTML Reference

Den bedste Danske HTML Reference på Internettet.

Redigeret: 2012-04-19 03:13

Brugbarts HTML Reference bliver vedligeholdt efter de nyeste informationer inden for HTML-opmærkning - hvilket også inkludere også XHTML - selvom vi anbefaler at man holder sig til HTML.

I selve referencen bliver der også vist hvilke attributter der er tilladt på de enkelte elementer - i feltet værdi vil der ofte bare stå "Globale Attributter". Dvs. Det er så de tilladte attributter for elementet.

Referencen

HTML Referencen

HTML AttributterEn liste over Attributter i HTML.
Kommentare i HTMLHTML Kommentare.
DokumenttypenAngiver Dokumenttypen.
html ElementetStarten på en HTML side.
head ElementetHead sektionen.
style ElementetTilføjer stil til siden.
meta tags ElementBrugt til meta data.
link ElementKinker til en resource, eks CSS Stilark.
title ElementSidens titel, bliver vist i søgemaskiner.
body ElementBody sektionen.
div ElementBrugt til layout.
span ElementBrugt til layout. Eks. ændre tekst egenskaber.
h1 to h6 ElementBrugt til Overskrifter.
p ElementParagraffer.
br ElementLaver et tvungen linieskift.
a ElementBrugt til links.
ol ElementLaver en soterede liste.
ul ElementLaver en usoterede liste.
li ElementBliver brugt sammen med ol og ul.
strong ElementStærkt fremhævet tekst.
em ElementFremhævet tekst.
b ElementLaver teksten fed.
i ElementItalic tekst.
form ElementLaver en form.
input ElementBrugt sammen med forms, til at lave et input felt.
label ElementLaver en etiket til et form element.
textarea ElementLaver et tekst-område.
button ElementLaver en tryk-knap.
frameset ElementBrugt til at organisere frames.
frame ElementIndsætter en side i en anden.
noframes ElementAlternativ for browsere som ikke kan vise frames.
iframe ElementIndsætter en side i en anden, i en inline-frame.
blockquote ElementBrugt til lange citeringer.
q ElementBrugt til korte citeringer.
hr ElementLaver en vandret regl.
object ElementIndsætter et object. Eks. Flash.
param ElementBrugt sammen med object, til at lave et parameter.
pre ElementBrugt til preformateret tekst, brugbart til kode-eksempler.
code ElementBrugt til kode eksempler.
samp ElementBrugt til kode eksempler.
script ElementUsed for scripts, I.E. Javascript.
noscript Elementused togetter with script, for browsers who dosn't support scripts.
table ElementLaver en table.
caption ElementLaver en table caption.
tr ElementBruges sammen med table, til at lave en række.
td ElementBruges sammen med tr, to create a table cell.
col ElementBruges sammen med table og colgroup.
colgroup ElementBruges sammen med table, til at gruppere kolonner.
thead ElementBruges sammen med table, til at lave en header.
tbody ElementBruges sammen med table, til at lave en table body.
tfoot ElementBruges sammen med table, til at lave en table footer.
address ElementBruges til at angive kontakt informationer for en sektion, eller side.
map ElementLaver en image map.
area ElementDefinere et område i en image map.
base ElementDefinere en "base url".
bdo ElementRetningen af tekst.
big ElementBrugt til at vise "større" tekst.
small ElementBrugt til at vise "mindre" tekst.
select ElementLaver en drop-down liste.
option ElementBrugt sammen med select, til at lave en mulighed i en drop-down liste.
optgroup ElementBrugt med selects, til at gruppere options.
cite ElementBrugt til citeringer.
del ElementGennemstreg tekst, for at makere det som slettet.
ins ElementIndsat tekst.
kbd ElementTastatur tekst.
th ElementLaver en table header.
fieldset ElementTegner en box rundt om elementer.
legend ElementLaver en titel i et fieldset.
dl ElementLaver en definitionsliste.
dd ElementBrugt sammen med dl, til at lave en definitions beskrivelse.
dfn ElementLaver en definitions betingelse.
dt ElementLaver en definition betingelse.
sup ElementSuperscripted tekst.
sub ElementSubscripted tekst.
tt ElementTeletype tekst.
abbr ElementAbbreviation.
acronym ElementAcronym.
var ElementAngiver et variable.

Alle elementer vil få deres eget Opslag, med brugbare eksempler, og informationer om attributter.