Ved at bruge denne side acceptere du samtidig Brugbarts og vores partneres brug af cookies.

Læs mere

HTML Attributter

En tabel over Attributter i HTML, og beskrivelse af hvad de bruges til.

Redigeret: 2012-04-12 00:05

Denne side omhandler HTML Attributter, med link til forklarende referencer.

Globale Attributter

Attribut:Værdi:Beskrivelse:
styleCSSBrugt til at stile elementer med CSS.
titleGiver eksempelvis små beskeder når musen holdes over et link.
classBrugt til at gruppere elementer, så de kan tilgås via CSS Selectorer
idGiver elementer et unikt ID, til brug med CSS og Scripts.
langSprog KodeBliver brugt til at angive sprog for et element.
dirltr|rtlBliver brugt til at angive tekst retning.

Begivenheds Attributter

Aka. Event attributterne.

Attribut:Værdi:Beskrivelse:
onclickScriptNår der klikkes med musen.
ondblclickScriptNår der Dobbelt klikkes med musen.
onmousedownScriptEn musseknap blev trykket ned.
onmouseupScriptEn musseknap blev sluppet.
onmouseoverScriptNår en pil bliver bevæget over.
onmousemoveScriptNår en pil bliver bevæget indeni.
onmouseoutScriptNår en pil bliver bevæget væk.
onkeypressScriptNår en knap bliver trykket ned og sluppet.
onkeydownScriptNår en knap bliver trykket ned.
onkeyupScriptNår en knap bliver sluppet.
onloadScriptKan eksempelvis bruges på body, til at eksekvere kode når siden er indlæst.