Ved at bruge denne side acceptere du samtidig Brugbarts og vores partneres brug af cookies.

Læs mere

Farver i HTML

Hvordan du skifter farver for enkelte HTML elementer, som tekst og baggrunde.

Redigeret: 2012-04-09 17:13

Når man skal ændre farver for HTML elementer, så bliver det normalt gjort igennem eksterne CSS Stilark - men man kan også ændre farverne direkte, det bliver gjort igennem style attributten.

Eksterne Stilark

Den bedste metode vil normalt være igennem eksterne CSS Stilark, det skyldes at de bliver gemt i cache lagret i browseren, i modsætning til Interne stilark og stil skrevet direkte i style attributten.

Tekst Farve

Enkelte elementer kan normalt ikke tilgås direkte, derfor vil du normalt skulle bruge ID og Klasser, følg linket og læs vejledningen hvis ikke du ved hvad det er for noget.

Nedenfor ses hvordan du kan ændre farve på elementer som tilhøre bestemte klasser ved hjælp af CSS.

.blaa { /* Elementer tilhørende denne klasse vil have blå tekst, hvis der er tekst i elementet. */
 color: #0000FF;
}

Alle elementer som er børn til et element, vil altså arve visse egenskaber fra deres forældre. Dvs. Tekstfarve vil normalt blive arvet, og det gør det nemt at give tekst den samme farve i hele siden - eksempelvis ved at indstille tekst-farven på body elementet.

body {
 color: #0000FF;
}

Du vil altså nemt kunne skifte farve for elementer som er placeret højere oppe, ved brug af ID og Klasser. Skriver du derimod elementets navn, så vil det have virkning på alle den type elementer.

Baggrundsfarve

Det er lige så nemt at ændre baggrundsfarve, det gøres bare ved hjælp af backgrund egenskaben.

body {
  background: #000000;
}

Se også

  1. Farver og Design